Geschiedenis

Oprichting

De NCRV werd op 23 oktober 1922 in Den Haag opgericht. Stuwende krachten achter deze oprichting waren de heren H.A. Dijkstra, R.P. Baas en J. Westerhoud. Werd in Den Haag nog begonnen met 12 leden, een jaar later was het ledenbestand al aangegroeid tot 1400 leden.

Grondslag van de vereniging was de aanvaarding van de Bijbel als Gods Woord. Doel was 'haar leden, zowel in natuur als kunst, het schoone in Gods Schepping en in de werking van Zijn algemeene genade te doen genieten'. Dit doel van de vereniging trachtte men te bereiken door het organiseren van groepsreizen. In 1937 begon men ook met de organisatie van privé-reizen

Publicaties

Een andere manier om het doel te bereiken was de uitgifte van een eigen orgaan. In juni 1923 kwam het eerste nummer van Ons Reisblad (dat later NCRV Reisblad en daarna Reisblad genoemd werd) uit. Van maart 1946 tot april 1947 verscheen het blad onder de naam Mededeelingen(blad) van de NCRV .

Naast Ons Reisblad gaf de vereniging nog Mededelingen van de Bergsportclub waarin opgenomen de Skiclub en Ons Kampeerblad uit. Het eerste nummer van de Mededelingen verscheen in 1951, dat van Ons Kampeerblad in 1957.

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lagen de activiteiten van de vereniging stil. Op 18 juni 1941 was het hoofdbestuur van de vereniging door de bezetter uit zijn functie ontheven en in februari 1942 volgde de opheffing van de vereniging. Aanleiding voor deze gebeurtenissen was de weigering van het hoofdbestuur mee te werken aan een fusie van reisverenigingen, daar volgens het hoofdbestuur er geen voldoende waarborgen aanwezig waren de beginselen van de NCRV veilig te stellen. In maart 1946 werd de opheffing ongedaan gemaakt en startte men weer met de activiteiten.

Overdracht archief

Het archief van de NCRV is in augustus 1998 door de heer J. Vos aan het Historisch Documentatiecentrum geschonken. Een beschrijving van de materialen is hier te vinden

Ontwikkelingen tot op heden

Onder invloed van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen raakte in de loop der jaren het ‘opvoedende' karakter langzaam naar de achtergrond. De NCRV biedt nu 'reizen in goed gezelschap', waarbij respect voor elkaar en omzien naar elkaar een belangrijke basis zijn.

Oorspronkelijk organiseerde de NCRV in belangrijke mate zelf reizen. Ook nu komt een groot aantal specifieke reizen zijn uit de ‘koker van onze vereniging'. Dit betreft een groot aantal excursie-, wandel-en fietsreizen en de vaarreizen. Een andere deel van de reizen wordt 'ingekocht' bij een touroperator. Reist u met zo'n reis, dan reist u met een groep 'gelijkgestemden' binnen een groter geheel.

De afdeling Kampeerreizen is in de loop der jaren uitgegroeid tot een zelfstandige en succesvolle tak van de vereniging. Alle kampeerreizen worden door de reisleiders volledig zelf ontwikkeld, én voorgereisd. Deze opzet is uniek in de reiswereld en geeft deelnemers de garantie op een exclusieve reis met bevlogen reisleiding. 

Alle meerdaagse reizen die worden aangeboden vallen onder de verantwoordelijkheid van touroperator Four Seasons Travel Group (FSTG) te Hendrik-Ido-Ambacht, met gebruikmaking van het label NCRV-(Kampeer)reizen. Dat betekent dat FSTG de wettelijke aansprakelijkheid voor deze reizen draagt en dat de deelnemer de reisovereenkomst sluit met FSTG.