Algemeen

De Nederlandse Christelijke Reisvereniging (NCRV-reizen) is een vereniging en heeft als doel het organiseren van reizen, in groepsverband, voor mensen met een christelijke achtergrond Sterke punten daarbij zijn:

  • Kleine groepen
  • Enthousiaste reisleiders
  • Doordachte reizen
  • Reizen ‘in goed gezelschap’

Reizen in goed gezelschap

Onze slogan luidt 'Reizen in goed gezelschap!'. Het uitgangspunt daarbij is dat deelnemers er voor kiezen om met anderen van gelijke gezindte op vakantie te gaan, waarbij rekening wordt gehouden met, en respect is, voor de opvattingen van een ieder. Immers, naast een aantal voor de hand liggende factoren (vakantiebestemming, prijs, weersgesteldheid, kwaliteit van de accommodaties, etc.) die van invloed zijn op de vakantiebeleving, wordt de kans van slagen van een vakantie in belangrijke mate beïnvloed door de reisgenoten. Zij bepalen met name de sfeer van een reis.

Dat betekent tevens dat reisgezelschappen van onze vereniging niet louter bestaan uit een verzameling individuen, maar dat er dikwijls vanaf het begin van de reis sprake is van een echte groep; overigens zonder uw vrijheid als individu te beknotten. Tijdens uw vakantie bent u, voor zover het programma dat toelaat, vrij om te gaan waar u wilt, terwijl u toch naar behoefte op de groep kunt terugvallen en uw reiservaringen delen.

Om het unieke karakter van onze reizen verder te onderstrepen worden onze reizen geleid door reisleiders die hiervoor speciaal binnen onze vereniging zijn getraind. Bovendien staan onze reisleiders tijdens de reis volledig tot uw beschikking. Mede karakterbepalend voor onze reizen is het bieden van gelegenheid tot kerkbezoek op zondag, met na afloop gezamenlijk koffiedrinken.

Reismagazine en reisgidsen

Leden van de NCRV en deelnemers (1 jaar) aan NCRV-Reizen ontvangen vier keer per jaar het NCRV-Reismagazine met informatie over onze reizen. NCRV-Kampeerreizen geeft bovendien jaarlijks de kampeerreisgids uit, waarin u alle reizen voor het komende seizoen terugvindt. Over excursie-, wandel/fiets-, en vaarreizen verschijnen aparte brochures.

Nieuwsbrieven en de website geven daarnaast aanvullende informatie.