Reis boeken

Uw selectie


Deelnemers

Titel Voorletters Voornaam Achternaam Geboortedatum

Nog een deelnemer toevoegen

Adresgegevens

Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoon

Voorkeuren

Verzekeringen

Er wordt van u verwacht dat u goed verzekerd op reis gaat. Denk hierbij aan een reis-, bagage-, ongevallen- en annuleringsverzekering en - indien van toepassing - een pechhulpverzekering voor uw voertuig. U kunt via de NCRV een passende reis- en annuleringsverzekering afsluiten. De kosten hiervoor worden apart berekend. Meer informatie is verkrijgbaar via het boekingsbureau. Laat u zonodig adviseren door uw assurantietussenpersoon.


Opmerkingen

U kunt hier uw eventuele voorkeuren en andere opmerkingen aangeven.

 

Op deze overeenkomst zijn de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing. Een exemplaar daarvan is op aanvraag verkrijgbaar. Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met deze voorwaarden, alsmede met de regels die DCTG / Nederlandse Christelijke Reisvereniging voor haar reizen stelt. Met het via internet verzenden van dit formulier sluit de inschrijver een overeenkomst met NCRV-(Kampeer)reizen. Na bevestiging van deze inschrijving is de overeenkomst voor de inschrijver verbindend. NCRV-(Kampeer)reizen is aan de overeenkomst gebonden nadat de organisator de aanbetaling van de inschrijver heeft ontvangen.

De door u verstrekte gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de boeking en om u in de toekomst per post of e-mail te informeren over NCRV-Kampeerreizen.

 

Hoe heeft u NCRV-Kampeerreizen leren kennen?