Algemene voorwaarden

NCRV Kampeerreizen

Doelstelling | NCRV-Kampeerreizen bieden u de voordelen van een georganiseerde reis, terwijl u toch voldoende individuele vrijheid heeft. Met onze kampeergroepsreizen zoeken we steeds weer naar harmonie tussen reizen, cultuur, natuur en vrije tijd. Het bieden van gezelligheid en veiligheid maar vooral oog en oor hebben voor elkaar zijn echter minstens zo belangrijk.

Leeftijd en gezondheid | Er is geen minimum- of maximumleeftijd voor deelname aan een NCRV-Kampeerreis. We rekenen er op dat elke deelnemer bij het vertrek zodanig valide is, dat hij of zij samen met de partner zonder hulp van derden in staat is aan de reisdagen, excursies en andere activiteiten deel te nemen. Is dat niet het geval, dan kan het voor de betreffende deelnemer(s) noodzakelijk zijn onderdelen van het programma te laten vervallen. Bij twijfel graag vóór het boeken contact opnemen met het boekingsbureau.

Uitsluiting | Als door een psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de reis en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Alle kosten die uit deze uitsluiting voortvloeien komen voor rekening van de deelnemer(s). Er kan dan geen (gedeeltelijke) restitutie van de reissom worden verleend.

Auto en kampeermiddel | Het is belangrijk dat uw auto, caravan of camper in goede staat zijn. Het gewicht en de grootte van de caravan moeten zijn afgestemd op het trekvermogen van de auto. Het is aan te raden om voor vertrek uw auto en caravan of uw camper door de garage/dealer te laten controleren.

Huisdieren | Het is op de meeste reizen niet toegestaan om een huisdier mee te nemen. Op veel gecontracteerde campings worden honden en katten geweigerd.

Reisleiding | Kampeertrektochten van de NCRV zijn unieke en verrassende reizen met betrokken en deskundige reisleiding. Onze reisleiders zijn enthousiaste vrijwilligers, die hun uiterste best doen om u een prettige vakantie te bezorgen. Het reisleiders(echt)paar heeft de reis gewoonlijk zelf samengesteld en voorgereisd.

Bijzondere omstandigheden kunnen het noodzakelijk maken dat van deze regel wordt afgeweken. De deelnemers worden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Wijzigingen in de reisleiding zijn geen grond voor het annuleren van de deelname aan een reis. Een wijziging in de reisleiding zal niet tot vermindering van het kwaliteitsniveau van de reis mogen leiden.

Kennismakingsdag | Voor alle reizen naar het buitenland wordt vier tot acht weken voor vertrek een kennismakingsdag georganiseerd. U leert uw medereisgenoten kennen en u ontvangt allerlei nuttige informatie. Ook is het een goede gelegenheid om afspraken te maken, bijvoorbeeld om met iemand samen te reizen.

Alle deelnemers ontvangen op deze dag het reisboek. Dit boek bevat algemene informatie over de reis, het reisprogramma van dag tot dag, routebeschrijvingen, een overzicht van de campings, adreslijsten en allerlei wetenswaardigheden die bijdragen aan het welslagen van de reis.

Reizen | De meeste kampeerreizen beginnen op een camping ver van huis. We raden u aan een paar dagen eerder van huis te gaan, zodat u ontspannen aan uw vakantie kunt beginnen. Tijdens de reis wordt op een reisdag gemiddeld niet meer dan circa 300 km gereden. Voorafgaande aan een reisdag wordt een routebespreking gehouden.

Campings | We doen er alles aan om voor u een goede campingplaats te reserveren. De kwaliteit van de accommodaties kan van land tot land echter sterk verschillen. In toeristisch wat minder ontwikkelde gebieden kunnen de sanitaire voorzieningen het wenselijk maken dat de eigen toiletruimte wat intensiever wordt gebruikt. In het algemeen wordt dat dan bij de betreffende reis aangegeven.

Gezamenlijke maaltijden en excursies | In de reissom zijn de aangegeven maaltijden inbegrepen evenals de excursies, waarvan de toeristische begeleiding wordt verzorgd door de reisleiding zelf, of door een plaatselijke gids. De excursies zullen, afhankelijk van de omstandigheden, worden uitgevoerd met eigen vervoer, met openbaar vervoer of met een gehuurd vervoermiddel. Wie met een camper reist, dient zich te realiseren dat vooral bij ‘excursies met eigen vervoer’ men wel enige beperkingen en ongemakken kan ondervinden.

Zondagsvieringen | De zondag is een rustdag. Op zondagmorgen houden we een samenkomst op de camping of elders, of er zal een plaatselijke kerkdienst worden bijgewoond. Op deze dag worden door de reisleiding geen verdere activiteiten georganiseerd.

Aantal deelnemers | Wij streven met onze kampeerreizen naar een groepsgrootte van 10 tot 16 equipes (exclusief reisleiding). Als een reis door een te gering aantal boekingen niet door kan gaan, wordt daartoe uiterlijk twee maanden voor de vertrekdatum besloten. Vanzelfsprekend zullen bij het niet doorgaan van de reis de reeds betaalde kosten worden gerestitueerd.

Boekingsprocedure | NCRV-kampeerreizen kunnen worden geboekt via de website www.ncrvkampeerreizen.nl en via het boekingsformulier in de kampeerreisgids. Telefonisch boeken is niet mogelijk. Boekingen worden verwerkt in volgorde van ontvangst. Het reisprogramma voor het nieuwe seizoen wordt begin september op de website gepubliceerd. De papieren reisgids wordt medio september verzonden. Als een reis volgeboekt is, kan men desgewenst op de wachtlijst worden geplaatst.

Reismarkt | Tijdens de reismarkt op zaterdag 2 november 2013 kunt u zich uitvoerig laten informeren over alle NCRV-Kampeerreizen. Heeft u een keuze gemaakt? Dan kunt u natuurlijk direct boeken! Mocht een reis al volgeboekt zijn, dan wordt dat ter plaatse aangegeven.

Deelnemersprijzen | De vermelde deelnemersprijzen zijn per persoon op basis van twee personen per equipe (een voertuig en kampeermiddel). Voor alleenreizenden geldt een toeslag. Voor een derde persoon in een equipe wordt een reductie toegepast. Deze prijsstelling houdt verband met o.a. de campingtarieven. De aangegeven lengte van de rondreis is inclusief excursies met eigen vervoer.

Standaardpakket | Inbegrepen zijn: reisboek met route-informatie, reisleiding, kampeergelden inclusief elektra, entreegelden bij aangegeven gezamenlijke excursies, gezamenlijke maaltijden en (indien van toepassing) de kennismakingsdag. Niet inbegrepen zijn: verzekeringen, brandstofverbruik, parkeergelden, apart bestelde tafeldranken en eventuele ferrykosten en/of tolgelden.

Ferrykosten | Ferrykosten zijn niet bij de deelnemersprijs inbegrepen. De nota betreft dus de reissom, exclusief de ferrykosten. Voor reservering van uw plaats zal door ons worden zorggedragen en voor de kosten hiervan ontvangt u t.z.t. een afzonderlijke aanvullende nota. De afmetingen van uw camper of auto met caravan zijn prijsbepalend. De bij de reizen aangegeven prijsindicatie betreft een standaardequipe: 2 personen met auto en caravan (totale lengte kleiner dan 10 meter).

Betalingsvoorwaarden | Na ontvangst van het boekingsformulier (via de website of per post) is uw boeking definitief en kunt u onze factuur tegemoet zien. Deze geldt tevens als boekingsbevestiging. Daarbij wordt een aanbetaling van 15% van de reissom (met een minimum van € 100), vermeerderd met de bijdrage Calamiteitenfonds in rekening gebracht. Uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum dient u de volledige reissom te hebben betaald.

ANVR-Reisvoorwaarden | Onze reisorganisatie is daarom via DCTG verzekerd voor zaken waarvoor NCRV-Kampeerreizen aansprakelijk gesteld zou kunnen worden. Daarmee is DCTG - terzake van samenstelling en uitvoering - formeel en in feite de organisator van onze kampeerreizen en draagt daarvoor dan ook de wettelijke aansprakelijkheid. U sluit de reisovereenkomst zodoende met DCTG. Omdat deze reisorganisatie is aangesloten bij het Algemene Nederlandse Vereniging van Reisbureaus vallen al onze reizen onder de ANVR-voorwaarden. U kunt de ANVR-voorwaarden vinden via onze website en ze worden u op aanvraag toegezonden.

Stichting Garantiefonds Reisgelden | De SGR biedt de zekerheid dat u altijd uw vooruitbetaalde geld terugkrijgt als de touroperator, de vervoerder, de accommodatieverschaffer of de verkoper van de reis zijn verplichtingen niet zou nakomen. Via DCTG is NCRV-Kampeerreizen bij de SGR aangesloten.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen | DCTG is aangesloten bij de stichting Calamiteitenfonds Reizen. Alle in deze gids gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van dit fonds. Deze garantie houdt in dat u de reissom of een deel daarvan terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kan worden uitgevoerd. Voor buitenlandse reizen wordt hiervoor per boeking een verplichte toeslag van € 2,50 berekend.

Wijzigingen en omboekingen | Volgens de ANVR-Reisvoorwaarden worden voor wijzigingen in facturen en/of reisbestemmingen €27,- kosten in rekening gebracht. Verzekeringspremies kunnen wel worden ‘meegenomen’ naar de nieuwe reis/boeking.

Annulering van de reis

Indien de boekingsovereenkomst wordt geannuleerd, zijn hiervoor de navolgende kosten verschuldigd:

Stichting Calamiteitenfonds Reizen;
Eventueel premie reis- en annuleringsverzekering;
Eventueel niet restitueerbare ferrykosten;
Annuleringskosten volgens artikel 9 van de ANVR-Reisvoorwaarden. Bij annulering:

tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdatum: de aanbetaling;
vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdatum: 35% van de reissom;
vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdatum: 40% van de reissom;
vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdatum: 50% van de reissom;
vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) vóór de vertrek­datum: 75% van de reissom;
vanaf de 5e dag (inclusief) tot de vertrekdatum: 90% van de reissom;
op de vertrekdag of later: de volle reissom.

Verantwoordelijkheid | Als u deelneemt aan een van onze kampeerreizen verwachten wij dat alle nodige documenten in orde zijn en dat u goed verzekerd bent. Op deze pagina vindt u beknopte algemene informatie. NCRV-Kampeerreizen kan geen individuele verzekeringsadviezen verstrekken. Laat u adviseren door uw verzekeraar of door uw assurantietussenpersoon. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit tijdig te regelen.

Reisdocumenten en rijbewijs | Alle deelnemers moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort (voor sommige bestemmingen in Europa volstaat een identiteitskaart). Het paspoort en de identiteitskaart zijn zowel identiteitsbewijs als reisdocument. Bestuurders van een voertuig moeten daarnaast een geldig rijbewijs hebben.

Ziektekostenverzekering | Iedereen die een basisverzekering voor medische zorg heeft afgesloten en voor een tijdelijke periode naar het buitenland gaat, kan kosteloos in aanmerking komen voor een Europese Gezondheidskaart (EHIC). Een EHIC geeft u tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland recht op noodzakelijke medische zorg. De buitenlandse zorgverlener declareert de kosten bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van de door u afgesloten verzekering welke kosten voor uw eigen rekening zijn. Vraag de EHIC tijdig aan.

Verzekeringsbewijs voertuig(en) | Voor uw camper of voor uw auto en caravan dient u in het bezit te zijn van een geldig internationaal verzekeringsbewijs (‘groene kaart’). Op de groene kaart vermeldt de verzekeraar in welke landen de verzekering dekking biedt en voor welk tijdvak en welk motorrijtuig de dekking geldt. Ook vermeldt de verzekeraar meestal tot welke instanties de verzekerde zich kan wenden bij pech, ongeval, ruitbreuk en diefstal, zowel in het binnen- als buitenland.

Pechhulp en vervangend vervoer | We raden u dringend aan een pechhulpverzekering af te sluiten voor uw auto en caravan (of uw camper), waarin vervangend vervoer voor een auto met trekhaak en caravan (of voor een camper) is opgenomen. We wijzen u er op dat de verzekeringsperiode voor dit vervangend vervoer standaard vaak niet meer is dan 30 dagen, terwijl u met onze reizen dikwijls langer onderweg bent.

Reisverzekering | Het is aan te bevelen een geschikte reis-, bagage- en ongevallenverzekering af te sluiten. Daarmee bent u verzekerd voor onvoorziene uitgaven die tijdens uw reis kunnen voorkomen. Denk daarbij aan repatriëring vanuit het buitenland, extra vervoer- en verblijfskosten en vervangend verblijf. Dikwijls kunt u uw reisverzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen, bijvoorbeeld voor medische kosten.

Annuleringsverzekering | Jaarlijks zijn er deelnemers die om dringende (gezondheids)redenen hun vakantie vooraf moeten annuleren of onderweg moeten afbreken. Een annuleringsverzekering kan de financiële gevolgen daarvan beperken. De verzekeraar verlangt gewoonlijk dat de annuleringsverzekering gelijktijdig met de boeking van de reis wordt aangevraagd. Laat u adviseren door uw verzekeraar of tussenpersoon.

Onvoorziene omstandigheden | Bij ziekte of ongeval en bij ziekenhuisopname zal de reisleiding al het mogelijke doen om hulp te verlenen en om te zorgen voor eerste opvang en begeleiding. Het reisprogramma zal in zo’n situatie voor de rest van de groep gewoon moeten worden uitgevoerd. Het kan dus zijn dat de groep verder trekt, terwijl de ‘achterblijvers’ op zichzelf zijn aangewezen. Met een goede reisverzekering mag u op zo’n moment hulp en bijstand vanuit Nederland verwachten. Maak ook afspraken met uw familie voor het geval u daarop een beroep zou moeten doen.

Voorbehouden

Ondanks de nauwgezetheid waarmee het reisprogramma werd samengesteld en in de kampeergids en website gepubliceerd, geldt dat:

  • aan eventuele fouten geen rechten kunnen worden ontleend;
  • wijzigingen in programma’s, data en tarieven zijn voorbehouden;
  • waar wijzigingen worden aangebracht, zijn deze noodzakelijk of komen zij de reis ten goede.

Bijgewerkt 12 oktober 2017
Aanpassing en opzichte van vorige versie: HFI vervangen door DCTG